Da mange av oss i dagens foreldregenerasjon vokste opp på sytti- og åttitallet, var det moderne innen barneoppdragelse at barna skulle være så frie som mulig, og på denne måten finne ut av alt selv. Foreldrene skulle gjøre minst mulig for å påvirke barna i forskjellige retninger, slik at de ble mest mulig slik de «egentlig» var. Men, for de aller fleste var ikke dette verdens beste ide. Veldig mange barn blir usikre når de ikke har klare regler for de fleste ting, og det er jo viktig at man foreldre fortsatt er «sjefen».

Noen foreldre har jo fortalt om hvordan de lar ungene ta dumme valg, for så å lære av dem, og dette er jo helt klart en viktig del av å tilpasse seg voksenlivet, og ofte vil jo barna kle seg på merkelige måter etter at de har sett mye rart på TV. Man kan finne alle slags barneklær på shopello, så uansett hvilke motevalg poden har, finner du sikkert noe der. Men, mange valg er verre enn hvilke klesplagg de har, og som foreldre må vi ta ansvar og beskytte barna, også mot seg selv.

Jente på huske

Trygge barn er barn som vet hva som er reglene, og hvor grensene går. Selv om de maser, gjør du barna en bjørnetjeneste om du gir etter når det er snakk om fastsatte regler, for da lærer de fort at reglene ikke er absolutte. På denne måten mister de respekten for grensene, og dette kan følge dem langt inn i voksenlivet.

Grensesetting i forhold til kropp

Det er lite som gjør oss så opprørt som når vi hører om seksuelle overgrep mot barn, og det er dessverre alt for mange av oss som har opplevd slikt. Ofte vet ikke barna selv at det de blir utsatt for ikke er greit, og det er derfor viktig at du som forelder lærer barna om grensesetting, og hva som er greit og ikke i forhold til kropp og seksualitet allerede når barnet er i barnehagealder.

Gutt og bamse

Du trenger selvfølgelig ikke lære barna om voksen seksualitet på et så tidlig tidspunkt, men det er viktig at barna vet hva som er greit og ikke av handlinger fra voksne, og at det er de selv som bestemmer over kroppen sin. Bruk barnas språk til å forklare dette.

Barnevernspedagog og sexolog Thomas Winther sier at barn må lære seg visse begreper for å forstå hva som er overgrep, og at de er mye bedre rustet til å både unngå overgrep, og å fortelle om uheldige situasjoner hvis du har snakket med dem om det. Barn lærer gjerne om hemmeligheter, og man må fortelle dem at det finnes morsomme og gode hemmeligheter man kan holde på, men at man ikke må holde på de vonde hemmelighetene. Ved å ha en åpen samtale med barnet om seksualitet, vil det være lettere for barnet å være åpent tilbake.

Published
Categories Uncategorized

Foreldre offentlig