Hva er statens viktigste oppgave? Det er å ivareta en rett balanse av retter og plikter som skaper trivsel hos flest mulig medlemmer av befolkningen. Det er ikke lett, og det er forståelig at det kan bli uenigheter når millioner av mennesker har en mening om hva som er riktig. I Norge gjøres det allikevel en god jobb. Uansett hva man synes om den nåværende regjeringen til enhver tid, så er det bred enighet om av alle verdens over to hundre land, så er Norge et av de som har lykkest best med å skape et rettferdig samfunn. Det innebærer lav korrupsjon, demokratiske prosesser, transparens og sosial mobilitet.

Alle behøver ikke være like

Mann hos lege

En vanlig misoppfatning av den norske sosialdemokratiske modellen, er at «alle skal være like», og at det er urealistisk. Den viktigste forutsetningen for et godt samfunn er ikke at alle er like, men at alle blir født med de samme grunnleggende mulighetene. Noen vil arve mye penger eller et nettverk som sikrer fremtidig karriere som lege for den nye helseappen https://kry.no/, og vi kan ikke forvente at alle skal være født inn i disse samme mulighetene. Arv er ofte et livsverk, noe foreldre har arbeidet målrettet for å gi sine barn, enten som penger eller andre fordeler, og det er riktig at det skal kunne gå uhindret til barna.

Sosial mobilitet

Det kommer dermed alltid til å være forskjell på folk, og familiebakgrunn skaper de største sosiale ulikhetene. Men som samfunn legger vi til rette for at de grunnleggende tingene ikke hindrer sosial mobilitet: tilgang til et godt helsevesen, høy utdannelse, støttepenger ved sykdom og arbeidsledighet – alle disse tingene er med på å sørge for at folk opprettholder en grunnleggende livskvalitet uansett livssituasjon. Sykdom i familien ødelegger ikke mulighetene for å lykkes. Du trenger ikke være millionær for tilgang til høy utdannelse.

Author
Published
Categories Uncategorized

Foreldre offentlig