Barn er noen merkelige skapninger. Når vi først når alderen til at vi skal ha barn, så er det mange grunner til dette. Først og fremst har vi den biologiske grunnen, som handler om at mennesker instinktivt ønsker å videreføre sin rase. Det er derimot ikke denne grunnen de fleste vil liste til at de […]

Read More

Hvordan barna tok over nettet De seneste statistikkene peker på at det fortsatt er menn som kjøper aller mest over nett, men generelt sett er netthandelen som ett bare i en eneste bratt kurve oppover. Det gjelder også for kvinnene, og ikke minst for barna. Sistnevnte er vanskelig å måle, fordi det som regel ikke […]

Read More

La barna leke

Barn er til for å ha det gøy Vi husker alle dagene der vi løpte rundt og lekte hele dagen. Da var det ingen bekymringer og vi satte i gang med de merkeligste lekene uten noen regninger å betale, barn å ta seg av eller en jobb en måtte ha for å få det hele […]

Read More

Hva er statens viktigste oppgave? Det er å ivareta en rett balanse av retter og plikter som skaper trivsel hos flest mulig medlemmer av befolkningen. Det er ikke lett, og det er forståelig at det kan bli uenigheter når millioner av mennesker har en mening om hva som er riktig. I Norge gjøres det allikevel […]

Read More

Da mange av oss i dagens foreldregenerasjon vokste opp på sytti- og åttitallet, var det moderne innen barneoppdragelse at barna skulle være så frie som mulig, og på denne måten finne ut av alt selv. Foreldrene skulle gjøre minst mulig for å påvirke barna i forskjellige retninger, slik at de ble mest mulig slik de […]

Read More

Det er bekymringsverdig hvor stort miljøproblem plastavfall har blitt i verden, men positivt hvor mye kollektiv bevissthet som har oppstått som følge av det. Folk flest i Skandinavia har begynt å få et samvittighetsfullt forhold til plast og forsøker bevisst å redusere sitt forbruk. Alle monner drar, og den innsatsen har en verdi, men for […]

Read More
    • Posts navigation

    • 1
    • 2

Foreldre offentlig

youplay