Det er bekymringsverdig hvor stort miljøproblem plastavfall har blitt i verden, men positivt hvor mye kollektiv bevissthet som har oppstått som følge av det. Folk flest i Skandinavia har begynt å få et samvittighetsfullt forhold til plast og forsøker bevisst å redusere sitt forbruk. Alle monner drar, og den innsatsen har en verdi, men for å få til virkelig store endringer, er vi nødt til å ta grep på samfunnsnivå. Lovverk for produksjon, utslipp og daglig forbruk må strammes inn ytterligere. Plast utgjør ikke bare en fare for havet og naturen ellers, men kjemikalier er også svært usunne for mennesker. Det har nå vært fokus på plastleker i barnehagen, og hvordan disse utgjør en helsetrussel for barna. Barn putter ofte leker i munnen, og spesielt gamle leker kan avgi stoffer som ikke har noe i et barns kropp å gjøre. Som med mange andre tiltak er det ingen grunn til panikk, men det er en sunn utvikling at vi fjerner dette problemet for godt.

Spesifikke kjemikalier som bør unngås

Det har allerede skjedd mye på denne fronten. Kjemikalier som ftalater og og PVC kan lede til symptomer på astma og allergi, og i verste fall bidra til å skade evnen til å få barn. Derfor har mange barnehager, i stor grad inspirert av Sverige, fjernet disse lekene fra barnehagen. Ftalater har også vært forbudt i Norge siden 1999 i leker for barn under tre år, men ikke alle barnehager vet at leker av denne typen som er eldre enn dette fortsatt kan inneholde stoffet. Ved å gjøre barnehagen oppmerksom på dette kan man få disse stoffene vekk fra barna. Det er ikke nødvendig å kaste leker som er CE-godkjente, men man kan oppfordre barnehagen til å kjøpe inn leker i tre eller nyere plast isteden. Igjen er det viktig å understreke at det overhodet ikke er noen umiddelbar fare på ferde. Det handler kun om rasjonelle, fremtidsrettede valg. Om ditt barn har vært utsatt for denne typen plast er det neppe grunn til bekymring – dette handler om å over tid skape oppvekstvilkår som er så sunne som mulig, ikke å drive overdreven jakt på risikoutsatte leker.

Hva med hjemmet?

Også i hjemmet kan du naturligvis tenke over hva du gir barna. Jo nyere lekene er, jo mer sikker kan du være på at disse er uten hormonforstyrrende kjemikalier. Treverk er bedre enn plast både for miljøet og barna, og mange synes også de er mer sjarmerende rett og slett. Når lekene er på plass er det naturligvis én ting som er det aller viktigste for barna: menneskelig kontakt. Både med foreldre, søsken og venner skal barn ha masse kontakt. Det gir trivsel, trener sosiale egenskaper og hjelper dem å bygge livslange bånd til nære familie og venner. Det er rart hvordan vi mennesker er oppbygd. Man kan ha så mange leker man vil som barn, eller den ypperste luksus som voksen, få riktig søvn med kontinentalseng og treretters middag servert hver dag – men det er verdiløst om vi ikke kan dele det med mennesker vi er glad i. Den bevisstheten er den viktigste gaven du kan gi barna dine.

Author lukas
Published
Categories Uncategorized

Siste innlegg

Foreldre offentlig

youplay