I dagens samfunn er det mange barn som benytter både mobiltelefon og nettbrett. Allerede fra første klasse på skolen er det mange barn som møter «læringsbrett», i form av en iPad eller Android-basert nettbrett. Det har gått så langt at det i noen tilfeller er aktuelt å prioritere innkjøp av nettbrett over ressurser til lærere. […]

Read More

Vi vil alle det beste for barna våre, og etter beste evne gjør vi det vi kan for oppdra dem ordentlig. Hvilke leker vi eksponerer dem for kan faktisk ha en del å si for den mentale utviklingen deres. At lek er langt mer enn bare tidsfordriv, skal vi ikke stikke under en stol. Puslespill, […]

Read More

La barna føle seg selvsikre

Barn er noen merkelige skapninger. Når vi først når alderen til at vi skal ha barn, så er det mange grunner til dette. Først og fremst har vi den biologiske grunnen, som handler om at mennesker instinktivt ønsker å videreføre sin rase. Det er derimot ikke denne grunnen de fleste vil liste til at de […]

Read More

Barnas økte netthandel

Hvordan barna tok over nettet De seneste statistikkene peker på at det fortsatt er menn som kjøper aller mest over nett, men generelt sett er netthandelen som ett bare i en eneste bratt kurve oppover. Det gjelder også for kvinnene, og ikke minst for barna. Sistnevnte er vanskelig å måle, fordi det som regel ikke […]

Read More

La barna leke

Barn er til for å ha det gøy Vi husker alle dagene der vi løpte rundt og lekte hele dagen. Da var det ingen bekymringer og vi satte i gang med de merkeligste lekene uten noen regninger å betale, barn å ta seg av eller en jobb en måtte ha for å få det hele […]

Read More

Da mange av oss i dagens foreldregenerasjon vokste opp på sytti- og åttitallet, var det moderne innen barneoppdragelse at barna skulle være så frie som mulig, og på denne måten finne ut av alt selv. Foreldrene skulle gjøre minst mulig for å påvirke barna i forskjellige retninger, slik at de ble mest mulig slik de […]

Read More

Siste innlegg

Foreldre offentlig

youplay