Hva er statens viktigste oppgave? Det er å ivareta en rett balanse av retter og plikter som skaper trivsel hos flest mulig medlemmer av befolkningen. Det er ikke lett, og det er forståelig at det kan bli uenigheter når millioner av mennesker har en mening om hva som er riktig. I Norge gjøres det allikevel […]

Read More

Da mange av oss i dagens foreldregenerasjon vokste opp på sytti- og åttitallet, var det moderne innen barneoppdragelse at barna skulle være så frie som mulig, og på denne måten finne ut av alt selv. Foreldrene skulle gjøre minst mulig for å påvirke barna i forskjellige retninger, slik at de ble mest mulig slik de […]

Read More

Det er bekymringsverdig hvor stort miljøproblem plastavfall har blitt i verden, men positivt hvor mye kollektiv bevissthet som har oppstått som følge av det. Folk flest i Skandinavia har begynt å få et samvittighetsfullt forhold til plast og forsøker bevisst å redusere sitt forbruk. Alle monner drar, og den innsatsen har en verdi, men for […]

Read More

Foreldre offentlig